Игри

Информация за страница Тръстеник

Тръстеник е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в близост до град Плевен. Градът се намира в община Долна Митрополия и е най-голямото населено място в нея. Градът е разположен на 18 км северозападно от град Плевен и на около 30 км от река Дунав. Намира се между реките Вит и Искър, в средата на льосова слабохълмиста равнина. Землището на града има площ от 89 900 дка, а самото селище 3,3 кв.км. Средната надморска височина на Тръстеник е 112 м. Селището е разположено в долиновидно понижение с посока запад-изток, в средата на което извира малка бара. Най-високите места в землището са разположени по линията на местностите Батловец (ок. 170 м) към Мерашки колиби, Пояса и Мончов въртоп. Най-ниските места са около долното течение на барата (75 м). Това са льосови седименти (наричани от местните жители жълтопръстица), които имат неблагоприятни характеристики при строежа на сгради и прекарване на водопроводи, поради пропадъчността на този вид скали.

    Наблюдава се слягане в най-равните места и огъване стените на постройките в самото селище. При черни пътища врязването на коловозите достига няколко метра. Релефът е слабохълмист и равнинен. Действителните наклони варират от 0 до 12 градуса. От север на юг се редуват десетина суходолия със субпаралелно разположение (запад-изток) — Рибенски дол, Срен дол, Сиджим дол, Щърбашки геран — Барата, Дълбоки дол и др. Редица местности носят името въртоп, но всъщност това са типични слягания в льоса. Климатът е умерено-континентален. Зимата е студена със средни температури от –2,2 °C през най-студения месец януари, а лятото е горещо със средни температури през юли 23–25 °C. Средната годишна температура е 11,4 °C. Валежите са неголеми — около 500 мм годишно, като имат максимум през късната пролет и лятото (май-юни) и минимум през февруари, който често се премества в септември. По-рядко от околните селища се наблюдават градушки. Преобладаващите ветрове са запад-северозападните, наричани горняк. Те носят най-много валежи. Духат още източни (долняк) и северни ветрове (северняк). Рядко се наблюдава фьон. Мъглите са по-рядко явление, отколкото в съседните селища. Населеното място страда от недостиг на водни ресурси. Този проблем лятото се отрязява върху отглеждането на селкостопански култури.

    На мястото на Тръстеник има разкрити 4 могили и няколко малки римски селища (в местностите Четирите могили, Щърбашки геран и Фондовите лозя по пътя за с. Победа. Едно от друго те се разполагат на разстояние от няколко километра. Намерените находки са от 1-2 век. Съхраняват се в Историческия музей в Плевен. За селище със сегашното име не се споменава до 15 век. Преди години турски паша казва: На 3 сахатя път северозападно от Плевен се намира едно село населено с диви и дебелоглави българи. Кметове на гр. Тръстеник от периода след 1989 г. са:

  1991 - 1995 - Валентин Петров Джаровски; БЗНС "Н. Петков", СДС

  1995 - 1999 - Борислав Цветанов Ацов; БСП

  1999 - 2003 - Валентин Петров Джаровски; ОДС

  2003 - 2007 - Асен Великов Гангов; БЗНС-Народен съюз, СДС

  2007 - 2011 - Петър Валентинов Петров; "ДА - Демократична Алтернатива за община Долна Митрополия" (СДС, ССД, ВМРО, ЕНП)

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker